Privacy & Cookie beleid

 

                                                                  


  WIE ZIJN WE?
  LK TEAMWEAR vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

  Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in relatie tot onze diensten. Verder is het ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze winkel, website, deelneemt aan wedstrijden of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

  VERWERKING VAN GEGEVENS EN WIE IS DAARVOOR VERANTWOORDELIJK?
  Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf met ons deelt: telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een online formulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd of mondeling.

  • Voornaam & naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoonnummer


  Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

  LK TEAMWEAR verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  LK TEAMWEAR is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat LK TEAMWEAR het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derde partijen.

  We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

  Uw privacy-rechten

  • Recht van inzage
  • Recht op verbetering van persoonsgegevens
  • Recht op gegevenswissing (het recht op vergetelheid)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (data portability)


  Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: administratie@lkteamwear.be.

  HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
  Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Zo worden we, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen (boekhoudkundig en fiscaal) na te komen, verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

  KLACHTEN
  De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

  WAT ZIJN COOKIES?
  Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt en/of wanneer je onze e-mails opent. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

  Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen.

  LK TEAMWEAR gebruikt cookies om:

  Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites te verbeteren;
  Te analyseren hoe gebruikers van onze website gebruik maken en om statistieken op te stellen;
  Cookies kunnen zowel door LK TEAMWEAR als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

  WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE?

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze website kan navigeren en alle functionaliteiten kan gebruiken.
  • Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze website makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
  • Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:
   • Google Analytics: verzamelt anonieme gegevens over het gebruik van onze website en stelt bezoekersstatistieken op. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
   • Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van social media websites zoals Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn en Instagram mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een YouTubefilmpje bij één van onze producten of diensten, zichtbaarheid in Google Maps of een ‘like’ knop voor Facebook, Pinterest en Instagram.


  BEHEER VAN COOKIES

  Je kunt op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen:
  http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.